^Back To Top
 • 1 กำหนดการสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาตรี
  กำหนดการสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาตรี วันที่ 6-7 ธันวาคม 2557 และ วันที่ 13-14 ธันวาคม 2557
 • 2 กำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556-2557 (รุ่นที่ 40)
  กำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556-2557 (รุ่นที่ 40)
 • 3 ขอรับใบเสร็จรับเงิน กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต ภาค1/2557
  นักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต ภาค1/2557 โดยนำบัตรนักศึกษายื่นทีี่สำนักงาน สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 • 4 รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี และ Pre-Degree ปีการศึกษา 2558
  กรุณาตรวจสอบข้อมูลในหัวข้อข่าวปริญญาตรี
 • 5 กำหนดลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีและพรีดีกรี ภาค2/2557
  กำหนดลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีและพรีดีกรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น.
baner

สารสนเทศนักศึกษา ป.เอก

ไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้หากคุณเห็นหมวดย่อยเนื้อหาอาจอยู่ในนั้น

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถ.นครศรี-ทุ่งสง ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทร.075-378660-1,075466147-8

Copyright © 2013. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg