^Back To Top
 • 1 กำหนดการสอบซ่อมภาค2และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาตรี
  กำหนดการสอบซ่อมภาค2และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาตรี วันที่ 23-24 สิงหาคม 2557 และ วันที่ 30-31 สิงหาคม 2557
 • 2 กำหนดการสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาตรี
  กำหนดการสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาตรี วันที่ 6-7 ธันวาคม 2557 และ วันที่ 13-14 ธันวาคม 2557
 • 3 กำหนดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ
  กำหนดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ สาขานิติศาสตร์ รุ่นที่ 5 (ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากข่าวประชาสัมพันธ์)
 • 4 กำหนดการเรียน RAM6000 นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1
  กรุณาตรวจสอบข้อมูลในหัอข้อข่าวปริญญาโท หมวดประชาสัมพันธ์
 • 5 กำหนดการเรียน RAM6000 นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1
  กรุณาตรวจสอบข้อมูลในหัอข้อข่าวปริญญาโท หมวดประชาสัมพันธ์
baner

สารสนเทศนักศึกษา ป.เอก

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถ.นครศรี-ทุ่งสง ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทร.075-378660-1,075466147-8

Copyright © 2013. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg