^Back To Top
 • 1 กำหนดขยายรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
  ขยายรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 มิถุนายน 2558 สมัครด้วยตนเอง ณ สาขาวิทยบริการฯ จ.นครศรีธรรมราช
 • 2 กำหนดสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
  สอบไล่ระดับปริญญาตรีและพรีดีกรี ภาคฤดูร้อน/2557 ณ ศูนย์สอบที่ลงทะเบียนเรียน
 • 3 กำหนดลงทะเบียนเรียนภาค 1 ป่ีการศึกษา 2558 นักศึกษาเก่าระดับปริญญาตรีและพรีดีกรี
  ฃลงทะเบียนเรียนภาค 1 ป่ีการศึกษา 2558 นักศึกษาเก่าระดับปริญญาตรีและพรีดีกรี วันที่ 20-22 มิถุนายน 2558
 • 4 รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีและ Pre-Degree ปีการศึกษา 58
  รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีและ Pre-Degree ปีการศึกษา 58 เปิดสอน 4 สาขาวิชา
 • 5 กำหนดขยายรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
  ขยายรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 มิถุนายน 2558 สมัครด้วยตนเอง ณ สาขาวิทยบริการฯ จ.นครศรีธรรมราช
baner

สารสนเทศนักศึกษา ป.เอก

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถ.นครศรี-ทุ่งสง ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทร.075-378660-1,075466147-8

Copyright © 2013. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg