^Back To Top
 • 1 กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
  กรุณาตรวจสอบข้อมูลในหมวดข่าวประชาสัมพันธ์
 • 2 กำหนดสถานที่จำหน่ายใบสมัครปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
  กำหนดสถานที่จำหน่ายใบสมัครปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
 • 3 ขอเชิญนักศึกษา และผู้ที่สนใจ กด Link Fan Page
  กำหนดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ สาขานิติศาสตร์ รุ่นที่ 5 (ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากข่าวประชาสัมพันธ์)
 • 4 กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
  กรุณาตรวจสอบข้อมูลในหมวดข่าวประชาสัมพันธ์
 • 5 รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2557
  รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 11 รายละเอียดเพิ่มเติมหมวดข่าวปริญญาเอก
baner

สารสนเทศนักศึกษา ป.เอก

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2557

 

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2557

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2557

ณ สาขาวิทยบริการฯจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือทางอินเตอร์เน็ต

เปิดสอน 3 คณะ 3 สาขาวิชา

1. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

2. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

3. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันที่ 17 เม.ย. 57

สอบสัมภาษณ์ ณ สาขาวิทยบริการฯจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 19-20 เม.ย. 57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

วันที่ 1 พ.ค. 57

อ่านประกาศรับสมัคร

อ่านปฏิทินการศึกษา

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถ.นครศรี-ทุ่งสง ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทร.075-378660-1,075466147-8

Copyright © 2013. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg