^Back To Top
 • 1 กำหนดลงทะเบียนสอบซ่อมภาค 2/2556 ระดับปริญญาตรี (นักศึกษาเก่า)
  กรุณาตรวจสอบข้อมูลในหมวดข่าวปริญญาตรี
 • 2 กำหนดลงทะเบียนสอบซ่อมภาค 2/2556 ระดับปริญญาตรี (นักศึกษาเก่า)
  กรุณาตรวจสอบข้อมูลในหมวดข่าวปริญญาตรี
 • 3 กำหนดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ
  กำหนดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ สาขานิติศาสตร์ รุ่นที่ 5 (ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากข่าวประชาสัมพันธ์)
 • 4 กำหนดลงทะเบียนสอบซ่อมภาค 2/2556 ระดับปริญญาตรี (นักศึกษาเก่า)
  กรุณาตรวจสอบข้อมูลในหมวดข่าวปริญญาตรี
 • 5 กำหนดลงทะเบียนสอบซ่อมภาค 2/2556 ระดับปริญญาตรี (นักศึกษาเก่า)
  กรุณาตรวจสอบข้อมูลในหมวดข่าวปริญญาตรี
baner

สารสนเทศนักศึกษา ป.เอก

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2557

 

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2557

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2557

ณ สาขาวิทยบริการฯจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือทางอินเตอร์เน็ต

เปิดสอน 3 คณะ 3 สาขาวิชา

1. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

2. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

3. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันที่ 17 เม.ย. 57

สอบสัมภาษณ์ ณ สาขาวิทยบริการฯจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 19-20 เม.ย. 57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

วันที่ 1 พ.ค. 57

อ่านประกาศรับสมัคร

อ่านปฏิทินการศึกษา

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถ.นครศรี-ทุ่งสง ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทร.075-378660-1,075466147-8

Copyright © 2013. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg