ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ