• 1 สมัครทางInternet 2 พ.ค. - 3 ก.ค. 65
  https://iregis2.ru.ac.th คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐาสตร์ แผนการบริหารรัฐกิจ คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล
 • 2 สมัครทางInternet 2 พ.ค. - 3 ก.ค. 65
  https://iregis2.ru.ac.th คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐาสตร์ แผนการบริหารรัฐกิจ คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล
 • 3 สมัครทางInternet 2 พ.ค. - 3 ก.ค. 65
  https://iregis2.ru.ac.th คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐาสตร์ แผนการบริหารรัฐกิจ คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล
 • 4 สมัครทางInternet 2 พ.ค. - 3 ก.ค. 65
  https://iregis2.ru.ac.th คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐาสตร์ แผนการบริหารรัฐกิจ คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล
 • 5 สมัครทางInternet 2 พ.ค. - 3 ก.ค. 65
  https://iregis2.ru.ac.th คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐาสตร์ แผนการบริหารรัฐกิจ คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล
baner

.

สารสนเทศนักศึกษา ป.เอก

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี จำนวน1คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 10 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย Super User 728
ราคากลางจ้างบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 28 กันยายน 2560 เขียนโดย Super User 727
จ้างตัดชุดสูทสากล สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 21 สิงหาคม 2560 เขียนโดย Super User 631
ประกาศราคากลางจัดจ้างงาน งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อใช้ไฟฟ้ากับตึกอาคารเรียนฯ 3 ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 25 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย Super User 480
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการเรียนการสอน จำนวน 6 รายการ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย Super User 663
ราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ 16 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย Super User 832
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสิริธรรมนคร อาคารเรียน 3 ชั้น (SNB ), อาคารกาญจนาภิเษก อาคารเรียน 1 ชั้น (KPB ), โรงอาหาร และห้องน้ำ 1 ชั้น 21 กันยายน 2559 เขียนโดย Super User 1227
จ้างตัดชุดสูทสากลสำหรับนักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 25 สิงหาคม 2559 เขียนโดย Super User 1206
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 02 กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย Super User 1360
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสิริธรรมนคร อาคารกาญจนาภิเษก อาคารเรียน 1 ชั้น โรงอาหารและห้องน้ำ 11 กันยายน 2558 เขียนโดย Super User 2088

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถ.นครศรี-ทุ่งสง ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทร.075-378660-1,075-466147-8

Copyright © 2022. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช Rights Reserved.


Facebook