• 1
  -
 • 2 -
  -
 • 3
  -
 • 4 -
  -
 • 5 -
  -
baner

.

สารสนเทศนักศึกษา ป.เอก

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรั้วสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย Super User 585
ประกาศราคากลางงานครุภัณฑ์สำหรับอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 ชั้นสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 03 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย Super User 905
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ 28 ธันวาคม 2561 เขียนโดย Super User 1160
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ 27 ธันวาคม 2561 เขียนโดย Super User 2104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล 01 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย Super User 1029
ประกาศราคากลาง งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 งาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 29 ตุลาคม 2561 เขียนโดย Super User 968
ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง 21 ธันวาคม 2560 เขียนโดย Super User 914
ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ธันวาคม 2560 เขียนโดย Super User 792
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 22 รายการ และติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ 07 ธันวาคม 2560 เขียนโดย Super User 759
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำก่วา2,400ซีซี จำนวน1คัน 20 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย Super User 750

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถ.นครศรี-ทุ่งสง ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทร.075-378660-1,075-466147-8

Copyright © 2022. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช Rights Reserved.


Facebook