ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การดำเนินการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ สำหรับผู้ที่เกิด พ.ศ.2544 ประจำปีการศึกษา 2564