• 1 - -
  -
 • 2
  -
 • 3 -
  -
 • 4 -
  -
 • 5 -
  -
baner

.

สารสนเทศนักศึกษา ป.เอก

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การยืนยันตัวตนในการสอบแบบออนไลน์ (เพื่มเติม) ภาค 1 ปีการศึกษา 2564 (ส่วนภููมิภาค) 12 มกราคม 2565 256
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ขั้นตอนการยืนยันตัวตนในการสอบแบบออนไลน์ สอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (ส่วนภูมิภาค) 22 พฤศจิกายน 2564 309
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การรับสมัครนักศึกใหม่โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 10 ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2564 10 พฤศจิกายน 2564 1052
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การดำเนินการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ สำหรับผู้ที่เกิด พ.ศ.2544 ประจำปีการศึกษา 2564 08 พฤศจิกายน 2564 293
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เปลี่ยนแปลงการโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี(ครั้งที่1) ประจำปีการศึกษา 2564 12 พฤษภาคม 2564 453
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดรอบใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 08 กุมภาพันธ์ 2564 528
ประกาศ นักศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาคที่ต้องการสั่งซื้อตำราเรียน สามารถดำเนินการดังนี้ 20 พฤศจิกายน 2561 1726

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถ.นครศรี-ทุ่งสง ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทร.075-378660-1,075-466147-8

Copyright © 2022. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช Rights Reserved.


Facebook