• 1 สมัครทางInternet 2 พ.ค. - 3 ก.ค. 65
  https://iregis2.ru.ac.th คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐาสตร์ แผนการบริหารรัฐกิจ คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล
 • 2 สมัครทางInternet 2 พ.ค. - 3 ก.ค. 65
  https://iregis2.ru.ac.th คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐาสตร์ แผนการบริหารรัฐกิจ คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล
 • 3 สมัครทางInternet 2 พ.ค. - 3 ก.ค. 65
  https://iregis2.ru.ac.th คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐาสตร์ แผนการบริหารรัฐกิจ คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล
 • 4 สมัครทางInternet 2 พ.ค. - 3 ก.ค. 65
  https://iregis2.ru.ac.th คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐาสตร์ แผนการบริหารรัฐกิจ คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล
 • 5 สมัครทางInternet 2 พ.ค. - 3 ก.ค. 65
  https://iregis2.ru.ac.th คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐาสตร์ แผนการบริหารรัฐกิจ คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล
baner

.

สารสนเทศนักศึกษา ป.เอก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวระดับปริญญาตรี

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบการเรียนการสอน

ระบบการเรียนการสอน

1. ใช้ระบบการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม โดยอาจารย์ผู้สอนจะทำการสอนในห้องเรียนส่งที่มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ แล้วถ่ายทอดสัญญาณไปยังสาขาวิทยบริการฯ 23 แห่ง (บรรยายผ่าน Video Conference ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์)
2. มีบรรยายสรุปในวันเสาร์-อาทิตย์ โดยอาจารย์ผู้สอนจะไปบรรยายสรุปและตอบข้อซักถาม ณ สาขาวิทยบริการฯ
3. สามารถศึกษาด้วยตนเองบนเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต e-Book ตำราราเรียนบนอินเตอร์เน็ต สะดวกทุกที่ทุกเวลา สามารถอ่านตำราทุกเล่มโดยไม่ต้องพกพาไปให้ลำบาก

e-Learning เว็บไซต์เพื่อการศึกษาทางอินเตอร์เน็ต ให้บริการการเรียนการสอนผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อความสะดวก สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
Cyber Classroom ห้องเรียนเคลื่อนที่ เป็นการบรรยายสดจากห้องเรียนตามตารางเรียนในภาคการศึกษาต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
Course on Demand วีดีโอคำบรรยายย้อนหลัง สำหรับนักศึกษาที่พลาดการเรียนจากห้องเรียนสามารถ ทบทวนบทเรียนย้อนหลัง หรือดาวน์โหลดคำบรรยายย้อนหลังได้ตามต้องการ
M-Learning การบรรยายผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถ.นครศรี-ทุ่งสง ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทร.075-378660-1,075-466147-8

Copyright © 2022. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช Rights Reserved.


Facebook