ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค1 ปีการศึกษา 2565

.