ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค (ครั้งที่5) ภาค2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2563