ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค (ครั้งที่4) ภาค2 และฤดูร้อน ปีการศึกษา2563