• 1 - -
  -
 • 2
  -
 • 3 -
  -
 • 4 -
  -
 • 5 -
  -
baner

.

สารสนเทศนักศึกษา ป.เอก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวระดับปริญญาตรี

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค1 ปีการศึกษา 2565 15 กุมภาพันธ์ 2565 732
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ 1 ) ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 15 กุมภาพันธ์ 2565 243
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ 4 ) ภาค 1 ปีการศึกษา 2564 22 กันยายน 2564 588
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค (ครั้งที่3) ภาค1ปีการศึกษา 2564 02 กรกฎาคม 2564 818
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค (ครั้งที่5) ภาค2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2563 24 มิถุนายน 2564 566
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค (ครั้งที่4) ภาค2 และฤดูร้อน ปีการศึกษา2563 01 มิถุนายน 2564 531
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ 2 ) ภาค 1 ปีการศึกษา 2564 29 เมษายน 2564 481
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ 3 ) ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 29 เมษายน 2564 509
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2564 17 มีนาคม 2564 617
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค1 ปีการศึกษา 2564 18 ธันวาคม 2563 1385

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถ.นครศรี-ทุ่งสง ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทร.075-378660-1,075-466147-8

Copyright © 2022. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช Rights Reserved.


Facebook