ตารางบรรยายสรุป ภาค 2 ปีการศึกษา 2558

ตารางบรรยายสรุปส่วนภูมิภาค สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาค 2 ปีการศึกษา 2558

 

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

เริ่ม วันเสาร์ ที่ 26 ธันวาคม 2558 - วันอาทิตย์ ที่ 3 เมษายน 2558

ดาวน์โหลดตารางบรรยายสรุปภาค 2/2558