ตารางบรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม ภาค 2 ปีการศึกษา 2562

ตารางบรรยาย ภาค 1/2562